Bucket list #10 (Bull run Pamplona). Som en eventyrlysten gutt med Bruce Lee, Jacque Costeau og Heyerdahl som forbilder i barndommen har jeg gjort mye risikabelt i mitt liv. Jeg foretrekker begrepet kalkulert risiko, men flertallet kaller det idioti. I tillegg til mye ekstremsport, kan jeg uanfektet si at jeg har raftet blant flodhester i Zambezi, badet med piraja i Amazonas, håndmatet tigerhaier i Fiji, vandret ved siden av løver i Serengeti og blitt bitt av villhunder i Mauritius. Barnemat! Lite viste jeg at de trange gatene i Pamplona, Spania skulle lære meg en nye type frykt. En panisk frykt. Som en skrekkslagen folkemasse på vei ut nødutgangene til en indisk nattklubb i brann. Innrømmer det lett. Har aldri vært så redd som under okseløpet i Pamplona. Panikkfylt løping som sild i tønne blant tusen halvfulle spanjoler i trange gater, hvor alle naturlige rømningsveier er blokkerte. Forfulgt av flere tonn stresset entrecote med skarpe horn. Spørsmålet er aldri om oksene vil treffe og spidde noen, men hvem som trekker det korteste strået og får leke menneskelig nålepute. Lite viste jeg da jeg omsider løp inn på det fulle stadionet, som en gladiator som mottok folket hyllest, at dørene bak meg skulle boltes igjen og at lekene såvidt hadde begynt. Pamplona, Spain, July 2014

Bucket list (Pamplona Bull Run). As an adventurous boy with Bruce Lee, Jacque Costeau and Heyerdahl as role models in my childhood I have done a lot of risky in my life. I prefer the term calculated risk, but the majority call it stupidity. In addition to a lot of extreme sports, I have rafted among hippos in Zambezi, swam with piranhas in Amazons, hand-feed tiger sharks in Fiji, hiked at night next to wild lions in Serengeti and being attack by wild dogs in Mauritius. Child’s play! Little did I know that the narrow streets of Pamplona, ​​Spain would teach me a new kind of fear. A frantic fear. As a terrified mass of people on the way out the emergency exits to an Indian nightclub on fire. I admit it easily. I’ve never been so scared as during the bull run in Pamplona. Panic filled running like herrings in a barrel between thousands of drunk Spaniards in narrow streets, where all natural escape routes were blocked. Pursued by several tons of stressed entrecôte with sharp horns. The question is never whether the bulls will hit and impale someone, but who draws the shortest straw and get to play human pincushion. Little did I know when I finally ran into the stadium, like a gladiator who received the people’s tribute, that the doors behind me would be bolted and the games were just beginning. Pamplona, Spain, July 2014

A nervous calmness before the bull's are coming

A nervous calmness before the bull’s are coming

Juiced on Snickers and Red Bull, but based on the smell of the other runners, most seemed to prefer booze and weed

Juiced on Snickers and Red Bull, but based on the smell of the other runners, most seemed to prefer booze and weed

After we ran into the stadium after the bulls, they would close the gates and let one and one bull out (smaller bulls)

After we ran into the stadium after the bulls, they would close the gates and let one and one bull out (smaller bulls)

The guy next to me had a close encounter with one of the bulls and was sent to the medic's

The guy next to me had a close encounter with one of the bulls and was sent to the medic’s

 

Another bull charing the participants... They would let a new bull out every 10 minutes

Another bull charing the participants… They would let a new bull out every 10 minutes

 

To get the bulls back, they would send out a monster bull (alpha) and the smaller bulls would immediately follow him

To get the bulls back, they would send out a monster bull (alpha) and the smaller bulls would immediately follow him