24. april 2014
P1070014

BUCKET LIST # 5: A huge wreck reveals itself on the seabed. Strong currents move the rusty hull, which spits out mud from all the cracks. The visibility is poor. At the bottom, at 30 m depth, is a dark

Read more

P1070014

BUCKET LIST #5: Et enormt vrak åpenbarer seg på havbunnen. Sterke strømninger beveger det rustne skroget, som spytter ut slam fra alle sprekker. Sikten er dårlig. På bunnen, ved 30 m dyp, er det et trangt, mørkt hull. Her entret

Read more