24. mars 2014
Tekst tekst tekst....

A dead rat floats in a bowl in front of me. «The locals eat everything, brain, liver, tongue, heart and skin”, the waitress informs before starting to dissect and arrange the intestines on the plate. Unfortunately, it was not a

Read more

Tekst tekst tekst....

En død rotte fløt i en bolle foran meg. “De lokale spiser alt, hjernen, leveren, tungen, hjertet og skinnet” fortale servitøren før hun startet å dissekere krypet og danderte innvollene utover tallerkenen. Dessverre var det ikke en rotte. Min filosofi

Read more