«Verden er en bok , og de ​​som ikke reiser leser bare en side» ( St. Augustin).
Jeg har et mål om å lese alle sidene i boken av verden og livet. Å reise til et nytt sted er som å gå til en restaurant og bestille noe fra menyen du aldri har prøvd før. Det er vanskelig å utvide horisonten og vite hva du går glipp av hvis du bestiller den samme menyen på McDonalds hver dag . Denne filosofien kan lede deg til nye land eller områder utenfor de vanlige turistløyper. Mange av mine største opplevelser har vært på slike steder , som å våkne opp ved soloppgang på en husbåt i Kashmir med Himalaya -fjellene speilet i den blikkstille innsjøen eller på trekking i vulkanfjellene mellom Rwanda og DR Kongo på jakt etter fjellgorillaer. Likeledes har flere av de største skuffelser vært på populære turistmål, hvor den siste rest av autentisitet forsvant for flere tiår siden, og lokalbefolkningen gradvis hadde blitt  faset ut av kjøpmenn med overprisede kinesiske suvenirer .

«The world is a book and those who do not travel read only a page» (St. Augustine)
I have a goal to read all the pages in the book of the world and life. To travel to a new place is like going to a restaurant and order something from the menu you’ve never tried before. It is difficult to expand your horizon and know what you’ll miss if you order the same menu at McDonald’s every day. This philosophy can lead you to new countries or areas outside the usual tourist tracks. Many of my greatest experiences have been in such places, like waking up at sunrise on a houseboat in Kashmir with the Himalayan mountains reflected in the placid lake or trekking in the volcanic mountains between Rwanda and DR Congo in search of mountain gorillas. Likewise, several of the biggest disappointments has been in popular tourist destinations, the last piece of authenticity vanished decades ago and the locals had progressively been replaced with merchants with overpriced Chinese-made souvenirs.

Utgangspunktet for de fleste reiser er hva jeg ønsker å oppleve i regionen aka min «bucket list» , men på forhånd pleier jeg å lese meg opp om regionen og snakke med andre som har reist dit. Deretter lager jeg en reiserute som også omfatter naboland og prøve å reise med minimalt forhåndsbestilte billetter , med mindre det er nødvendig av visum eller logistiske hensyn. Dette sikrer ekstra fleksibilitet hver gang du finner en ny ukjent perle utenfor allfarvei

The starting point for most travel is what I want to experience in the region aka my «bucket list», but in advance I tend to read up about the region and talk with others who have traveled there. Then I create an itinerary that also includes neighbouring countries and try to travel with minimal pre-booked tickets, unless I need a visa or logistical considerations. This ensures added flexibility every time you find a new unknown gem off the beaten track

THE WORLD MAP (not updated)

tay-sitt-kart

198 COUNTRY 

Definisjonen av hva som er et land og dermed antall land i verden varierer betydelig, og av politiske og økonomiske grunner anerkjenner flere land ikke sine naboer, eks. Nord-Korea vs Sør-Korea og Kina vs Taiwan. En konservativ tilnærming er å telle medlemslandene og de ​​med observatørstatus i FN, samt land som er anerkjent av de fleste land i FN. Totalt blir det  198 land, inkludert 193 medlemsland i FN, to med observatorium status (Vatikanet og Palestina) og 3 som er anerkjent av de fleste andre medlemsland (Kosovo, Vest-Sahara og Taiwan).

The definition of what is a country and hence the number of countries in the world varies considerably, and for political and economic reasons several countries do not acknowledge their neighbours, ex. North Korea vs. South Korea and China vs. Taiwan. A conservative approach is to count the member countries and those with observer status at the UN, as well as land that is recognized by most countries in the UN. In total the number is 198 countries, including 193 member countries of the UN, two with observatory status (the Vatican and Palestine) and 3 which are recognized by most other member states (Kosovo, Western Sahara and Taiwan).

Noen av de landene jeg har vært i så langt er listet opp nedenfor, men listen er ikke oppdatert! 
Some of the countries I’ve been to so far are listed below, but the list is not updated! (In Norwegian). Currently approximately 140 countries, in addition to 5-10 other territories.

EUROPE (43 of 49)
1. Norway
2. Sweden
3. Denmark
4. Finland
5. Iceland
6. Germany
7. Latvia
8. The Netherlands
9. Belgium
10. Luxemburg
11. Great Britannia
12. Spain
13. Switzerland
14. Austria
15. France
16. Monaco
17. Andorra
18. The Czech Republic
19. Cyprus
20. Slovakia
21. Russia
22. Greece
23. Portugal
24. The Vatican
25. Turkey
26. Lichtenstein
27. Italy
28. Hungary
29. Estonia
30. Lithuania
31. Croatia
32. Bosnia Herzegovina
33. Montenegro
34. Albania
35. Macedonia
36. Serbia
37. Bulgaria
38. Kosovo
39. Slovenia
40. Malta
41. San Marino
42. Irland
43. Poland
(Other Gibraltar)

AMERIKA (31 of 35)
1. USA
2. Canada
3. Mexico
4. Belize
5. Costa Rica
6. El Salvador
7. Guatemala
8. Honduras
9. Nicaragua
10. Panama
11. Argentina
12. Bolivia
13. Brazil
14. Chile
15. Ecuador
16. Paraguay
17. Peru
18. Uruguay
19. Antigua og Barbuda
20. Barbados
21. Cuba
22. Dominica Republic
23. Dominica
24. Grenada
25. Jamaica
26. Saint Lucia
27. St.Vincent and the Grenadines
28: Trinidad and Tobago
29. Haiti
30. Bahamas
31. St.Kitts-Nevis
Other US Virigin Islands, British Virigin Island, Matinique and Puerto Rico

ASIA (32 of 45)
1. Bahrain
2. De forente arabiske emirater
3. Filippinene
4. India
5. Israel
6. Japan
7. Jordan
8. Palestina
9. Kambodsja
10. Kina
11. Malaysia
12. Maldivene
13. Nord-Korea
14. Oman
15. Qatar
16. Singapore
17. Sri Lanka
18. Sør-Korea
19. Thailand
20. Vietnam
21. Taiwan
22. Afghanistan
23. Kazakhstan
24. Kyrgyzstan
25. Tajikistan
26. Turkmenistan
27. Uzbekistan
28. Mongolia
29. Bangladesh
30. Myanmar
31. Laos
32. Nepal
(Other Hong Kong)

AFRIKA (20 of 55)
1. Botswana
2. Kapp Verde
3. Kenya
4. DR Kongo
5. Marokko
6. Mauritius
7. Rwanda
8. Seychellene
9. Sør-Afrika
10. Tanzania
11. Uganda
12. Zambia
13. Zimbabwe
14. Madagascar
15. Tunisia
16. Western-Sahara
17. Mauritania
18. Senegal
19. Guinea-Bissau
20. Gambia

OCEANIA (14 of 14)
1. Australia
2. New Zealand
3. Fiji
4. Palau
5. Mikronesia
6. The Marshall Islands
7. Kiribati
8. Samoa
9. Nauru
10. Papua New Guinea
11. Solomon Islands
12. Vanuatu
13. Tonga
14. Tuvalu
(Other Guam)