BUCKET LIST# 3: Månen lyser opp natten. I vannet er det sort. Sterke strømninger river i våtdrakten, men en enorm stein på beina presser meg fast til havbunnen. Bevegelser i mørket. Noe levende og enormt nærmer seg. En forlist sjømanns mareritt, en annens manns drøm. Har flydd halve jorden rundt for å oppleve det legendariske nattdykket med djevelrokker utenfor Kona, Hawaii, rangert som et av verdens Topp-10 dykk. På 70-tallet utenfor Sheraton-hotellet ble det oppdaget flere store skapninger tiltrukket av noen lamper i havet og siden da har sportsdykkere fra hele verden valfartet Kona.

BUCKET LIST # 3: The moon lights up the night. The ocean is black. Strong currents tear the wetsuit, but a huge rock on my legs presses me to the seabed. Movements in the dark. Something alive and huge approaches. A shipwrecked sailor’s nightmare, another man’s dream. Have flown halfway around the world to experience the legendary night dive with manta rays off Kona, Hawaii, ranked as one of the Top-10 dives. In the 70s outside the Sheraton Hotel they discovered several large creatures attracted by some lamps in the ocean and since then divers from around the world have flocked Kona.

Hvaler som forrett! Mens vi ventet på nattemørket, så dukket det opp flere pukkelhvaler 10-20 meter fra båten. Hawaii har fremdeles et rikt dyreliv.

Hvaler som forrett! Mens vi ventet på nattemørket, så dukket det opp flere pukkelhvaler 10-20 meter fra båten. Hawaii har fremdeles et rikt dyreliv.

Whales as appetizer! While we waited for the darkness,  several humpback whales appeared 10-20 yards from the boat. Hawaii still has an abundance of wildlife.

De ca. 200 rokkene på stedet kan bli opptil 6 meter og 1300 kg og har fått navn som X-Ray, Death Ray og Sugar Ray.

De ca. 200 rokkene på stedet kan bli opptil 6 meter og 1300 kg og har fått navn som X-Ray, Death Ray og Sugar Ray.

The approx. 200 rays on-site can reach 18 ft and 1,300 kg and have been named as X-Ray, Death Ray and Sugar Ray.

Store djevelrokker er ofte etterfulgt av mindre i en lang rekke. Det er tegn på paringstid, hvor gutta som er mindre forfølger de større pikene (“stort er vakkert”)

Store djevelrokker er ofte etterfulgt av mindre i en lang rekke. Det er tegn på paringstid, hvor gutta som er mindre forfølger de større pikene (“stort er vakkert”)

Large mantas are often observed followed by smaller ones in a row. It’s mating season, where the lads follows and seduce the girls, who are the larger ones (“big is beautiful”)

Harmløse planktonetere, men de har en stor dolk på halen, som kan brukes som en pisk. TV-kjendisen og villmarkseksperten Steve Irvine ble drept i 2006 av en rokke.

Harmløse planktonetere, men med en stor dolk på halen, som kan brukes i forsvar. TV-kjendisen og villmarkseksperten Steve Irvine ble drept i 2006 av en rokke.

Harmless plankton eaters, but equipped with a large dagger on the tail, which can be used in defence. The TV-celebrity and wild life expert, Steve Irvin, was killed in 2006 by a ray.

Preserveringsgrunn #1: En djeverokke er verdt 50-100$ død, men 1 million $ i turisme i løpet av sin levetid, ifølge Indonesiske studier, som har bygd store naturparker for dem.

En djeverokke er verdt 50-100$ død, men 1 million $ i turisme i løpet av levetiden, ifølge Indonesiske studier, som har bygd store naturparker for dem.

A manta ray is worth 50-100$ death, but 1 million $ for tourism during its lifetime, according to Indonesian studies, and the country has build large Manta Ray sanctuaries

Kona er et sjarmerende og koselig sted

Kona er et sjarmerende og koselig sted. Ikke mye mer å si om den saken…

Kona is a charming and nice place. Not much more to say about that….

Kona er en dyr destinasjon. Et tips er å booke overnatting tidlig. De 2 "billige" hotellene var ikke ledige da jeg var der, så endte opp med Mariott's Courtyard hotell til 230 USD natten

Kona er en dyr destinasjon. Et tips er å booke overnatting tidlig. De 2 «billige» hotellene var ikke ledige da jeg var der, så endte opp med Mariott’s Courtyard hotell til 230 USD natten

Kona is an expensive destination. A tip is to book accommodation early. The two «cheap» hotels (100 USD) were not vacant during my stay,  so ended up with Mariott’s Courtyard hotel to 250 USD night.